خوشبو کننده Auramax Pro 6000

  • فضای تحت پوشش تا ۶۰۰۰ متر مکعب
  • برنامه ریزی خاموش شدن دستگاه در روزهای تعطیل
  • قابل نصب در سیستم هواساز
  • تمام اتوماتیک و قابل برنامه ریزی
  • توان مصرفی بسیار پایین