خوشبو کننده Auramax Pro 1200S Black

  • فضای تحت پوشش تا ۱۲۰۰ متر مکعب
  • برنامه ریزی خاموش شدن دستگاه در روزهای تعطیل
  • تمام اتوماتیک و قابل برنامه ریزی
  • توان مصرفی بسیار پایین.